Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

justyha
7965 e0f8 500
Reposted byalien2927 alien2927

June 29 2015

justyha

Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.

— — Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
Reposted byhardtolovemealaina

June 28 2015

justyha
Nie ma nic szlachetnego w byciu lepszym od blizniego. Prawdziwie szlachetnym jest bycie lepszym od samego siebie
— – Ernest Hemmingway.

June 26 2015

justyha
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viasavor savor
justyha
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromsilkdreams silkdreams viawisniowysad wisniowysad
justyha
3216 adf0 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viawisniowysad wisniowysad
justyha
5602 5e77
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasavor savor
justyha
9949 948a
Reposted fromiamstrong iamstrong viagwiazdeczka gwiazdeczka
justyha
justyha
justyha
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viasavor savor
justyha
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaklaudiammt klaudiammt
justyha
5335 f877
Reposted fromktosiowa ktosiowa viazachlanny zachlanny
justyha
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk viasavor savor
2246 0540 500

pitangga:

untitled by JONIWUQ on Flickr.

Reposted fromkattrina kattrina viawisniowysad wisniowysad
8185 8939 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatosiaa tosiaa
justyha
7149 0b89
Reposted fromrof rof viatosiaa tosiaa
justyha
8989 1e80
Reposted fromshar17666 shar17666 viatosiaa tosiaa
justyha
8941 e85e 500
Reposted fromrol rol viajustblog justblog
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl